Stockholms Universitet Disk- och autoklaverutrustning

Disk- och autoklaverutrustning

Stockholms universitet, Stockholm

Stockholms universitet avser ersätta föråldrade disk -och autoklaverutrustning med ny utrustning. Nuvarand diskrum kommer att moderniseras och anpassad för utrustning med en enklare barriärlösning där smutsig laboratoriedisk diskas för att sedan autoklaveras och transporteras ut till verksamheten. Upphandlingen omfattar demontering och bortforsling av den uttjänta autoklaven samt leverans, montering, installation och driftsättning av disk- och autoklaverutrustning inklusive transportband.

Autoklaver

Autoklaver för kemiskt laboratorium.

Disk- och autoklaver

Diskdesinfektorer

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-07-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-05-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-2.2.2-0946-17