Stockholms Universitet Digitalbyråtjänster

Digitalbyråtjänster

Stockholms universitet, Stockholm

Stockholms universitet har behov av att upphandla Ramavtal för stöd avseende digitalbyråtjänster enligt nedan:

Strategisk rådgivning

Teknisk rådgivning

Analys och beslutsstöd

Projektledning och beställarstöd

Marknadsföring

Framtagning av koncept och användargränssnitt

Idé till och produktion av innehåll för digitala kanaler

Systemutveckling och drift

För mer detaljer om tjänsterna, se avsnitt 5 Kravspecifikation

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-05-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-04-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-2.2.2-0389-18