Stockholms Universitet Budtjänster och transport av farligt gods

Budtjänster och transport av farligt gods

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Ny upphandling i samverkan med SU och KI. Introtext kommer.

Inbjudan

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, inbjuder härmed till anbudsgivning i en upphandling avseende ramavtal Budtjänster och transport av farligt gods. Upphandlingen omfattar transporttjänst av temperaturkänsligt material, vetenskapliga prover, apparatur och dokument enligt detta upphandlingsdokument med bilagor.

Utöver Kungliga Tekniska Högskolan kommer ramavtalet omfatta avrop från följande lärosäten:

Stockholms Universitet (SU),

Karolinska Institutet (KI).

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholms Universitet (SU) samt Karolinska Institutet (KI) benämns avropande lärosäten (AL).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

V-2023-0062