Stockholms Universitet Blommor och växtservice

Blommor och växtservice

Stockholms universitet, Stockholm

Upphandlingen avser två avtalsområden, Blommor och Växtservice.

Anbudsområdet Blommor utgörs dels av blomsterarrangemang för dekoration och utsmyckning av lokaler vid olika evenemang, och dels snittblommor i buketter, blommande växter, krukväxter samt begravningsbinderier och kondoleansblommor.

Anbudsområdet Växtservice avser ramavtal för funktionslösningar inkl. bl.a. hyra och skötsel av större växter till allmänna ytor som korridorer, enskilda kontorsutrymmen och kontorslandskap.

Inbjudan till upphandling

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad SU, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende ramavtal för Blommor och Växtservice.

Tecknade ramavtal kommer att kunna användas av SU:s samtliga institutioner och motsvarande, i fortsättningen kallade beställare, B.

Upphandlande myndighet

Stockholms universitetOrganisationsnummer: 202100-3062106 91 Stockholm

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-4297-19