Stockholms Universitet Avyttring och återvinning av hårdvara

Avyttring och återvinning av hårdvara

Stockholms universitet, Stockholm

Stockholms universitet (SU) har behov att förenkla avyttring av begagnad IT-utrustning och avser därför att teckna ramavtal om tjänst innefattande återtag, säker informationsradering, destruktion eller återförsäljning av SU-ägd begagnad IT-utrustning

Sista anbudsdag
Avbruten

(2017-08-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-06-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-2.2.2-0650-17