Stockholms Universitet Avyttring och återvinning av hårdvara

Avyttring och återvinning av hårdvara

Stockholms universitet, Stockholm

Stockholms Universitet (SU) har behov att förenkla avyttring av begagnad IT-utrustning och avser därför att teckna ramavtal om tjänst innefattande återtag, säker informationsradering, destruktion eller återförsäljning av SU-ägd

begagnad IT-utrustning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-12-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-11-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-2.2.2-0650-17