Stockholms Universitet Avrop från Kammarkollegiets ramavtal: IT och telekom - Kommunikationslösningar

Avrop från Kammarkollegiets ramavtal: IT och telekom - Kommunikationslösningar

Stockholms universitet, Stockholm

Stockholms universitet befintliga kontrakt med nuvarande leverantör Tele2 avseende Service löper ut den 2022-09-12 men är förlängt till 2022-10-03 och befintligt kontrakt med nuvarande leverantör Tele2 avseende Operatörstjänster löper ut den 2022-09-12 men är förlängt till 2022-10-03 och måste förnyas.

Avropet genomförs genom förnyad konkurrensutsättning och avropet görs från ramavtalet för Kommunikationstjänster (23.3-3081-17), delområde Kommunikationslösningar.

Målsättningen är att få till ett avtal som svarar mot Stockholms universitets behov till en accetabel kostnad.

Avropssvar lämnas elektroniskt via TendSign. Sista avropssvarsdag är 2022-05-23, för sent inkomna svar prövas ej.

Avropssvar kommer att öppnas första arbetsdagen efter sista avropssvarsdag.

Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska ställas via TendSign, frågor kan ställas till och med tio (10) dagar (2022-05-13) innan sista anbudsdag. Frågor ställda senare än sista dag för att ställa frågor kommer inte att besvaras. Svar på frågor lämnas senast 7 dagar innan sista anbudsdagen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-23)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-03-25

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

SU-FV-0305-22