Stockholms Universitet AV-produkter och tjänster

AV-produkter och tjänster

Stockholms universitet, Stockholm

Upphandlingen avser ramavtal för köp av audio- och visuell (AV) utrustning och installation; med tillhörande produkter, såsom hårdvara och mjukvara; samt kringtjänster för löpande underhållsåtgärder, nyanskaffningar och anpassningar i Universitetets fastigheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-4859-22