Stockholms Universitet 2 st centrifuger

2 st centrifuger

Stockholms universitet, Stockholm

Handläggare

Oskar Sandblom

Institution/motsvarande

Institutionen för Miljövetenskap

Offertförfrågan

Om Stockholms universitet

Stockholms universitet präglas av öppenhet och en nyskapande och gränsöverskridande verksamhet i Sveriges huvudstad. Rankat som ett av världens 100 främsta lärosäten är Stockholms universitet en av Europas ledande institutioner för högre utbildning och forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap.

Stockholms högskola grundades 1878 med ambitionen att förnya de traditionella universiteten i Sverige. Nära kontakter och ett aktivt erfarenhets- och kunskapsutbyte med omvärlden präglar verksamheten sedan starten.

33 000 studenter, 1 600 doktorander och 5 500 medarbetare är aktiva vid Stockholms universitet. Inom vetenskapsområdena naturvetenskap och humanvetenskap erbjuds 190 utbildningsprogram och 1 700 kurser. Universitetet har en total omsättning på 4,93 miljarder kronor.

Stockholms universitet bidrar till kunskapsutveckling i ett globalt perspektiv och i samverkan med andra. Det sker genom utbildning och forskning i den internationella frontlinjen, liksom inom gränsöverskridande tvär- och mångvetenskap. I samverkan med det omgivande samhället görs kunskap tillgänglig för alla genom dialog och deltagande i debatt och samhällsutveckling.

1 Om upphandlande institution

Beskrivning: Vi är en tvärvetenskaplig avdelning som samlar forskare från olika områden inom naturvetenskap för att studera miljöfenomen. Förutom våra grundläggande ansvarsområden inom undervisning, forskning och uppsökande arbetar vi starkt med att stödja myndigheter, såsom Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Sjöfartsverket för bland annat vatten- och vattenhantering. Vår forskning sträcker sig över fyra huvudområden: kemiska föroreningar, atmosfäriska aerosoler, biogeokemiska cykler av kol och näringsämnen och ekotoxikologi. Inom varje område har vi flera ämnen som ligger till grund för vårt arbete. Omfattande anläggningar för kemisk analys, partikelkarakterisering och akvarieexperiment samt flera modelleringsplattformar och forskningsstationer är nyckeln till vår forskning.

2 Mål och syfte

Beskrivning: Målet med denna direktupphandling är att ersätta två av våra centrifuger som inte längre funkar som de ska.

3  Kravspecifikation

Beskrivning:se bifogat dokument.

4 Offert

Vi emotser offert avseende ovanstående och önskar att följande framgår av offerten;

Pris;

För de två centrifugerna: Lämna totalpris för leverans inklusive service och eventuell installation.

Inga övriga kostnader får tillkomma för uppdragets genomförande.

Svara i anbudet hur offererad produkt uppfyller kravspecifikationen:

Frågor ställs och offert lämnas via Visma Direktupphandling

Offerten lämnas senast  20200207

Offerten ska vara bindande t o m  20200307

5. Utvärdering och tilldelning (val av leverantör)

Den leverantör som offererar den för SU mest fördelaktiga lösningen tilldelas kontraktet. SU utvärderar anbuden i enlighet med ovan ställda krav.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-07)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-01-24

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

dnr SU-485A-2.2.3-0042-19