Stockholms stads upphandlingar Strukturplanarkitekt projekt Gullmarsplan och Nynäsvägen

Strukturplanarkitekt projekt Gullmarsplan och Nynäsvägen

Stockholms stad, Stockholm

Uppdraget omfattar att ta fram flera alternativa utformningar av programområdet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

E2021-01038