Stockholms stads upphandlingar RFI - Beslutstöd GIS för stadsutveckling

RFI - Beslutstöd GIS för stadsutveckling

Stockholms stad, Stockholm

Stockholms stad – stadsbyggnadskontoret avser att upphandla en ny teknisk verksamhetsplattform “beslutsstöd GIS för stadsutveckling”, som ska stödja kontorets samlade geodataverksamhet. I syfte att genomföra en dialog kring hur eventuell kommande upphandling kan utformas, och få fördjupad information om utbudet på marknaden, genomförs denna RFI (request for information).

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-05-04)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-04-14

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2021-05071