Stockholms stads upphandlingar Installation och service av mätutrustning för fjärrvärme och fjärrkyla och lagerhållning av mätutrustning

Installation och service av mätutrustning för fjärrvärme och fjärrkyla och lagerhållning av mätutrustning

Stockholm Exergi

Installation och service av mätutrustning för fjärrvärme och fjärrkyla och lagerhållning av mätutrustning   

Fälttjänster:

Stockholm Exergi har ca. 16 500st mätplatser i Stockholmsområdet.

Fälttjänster avser installation-, förebyggande- samt felavhjälpande underhåll av mät- och kommunikationsutrustning.

Delar av våra installationer klassas som skyddsobjekt, där särskild utbildning, kontroll och behörighet kommer att krävas.

Viss elbehörighet krävs då jobbet innefattar 230V installationer samt krav att fälttekniker har Certifierad Mätarmontörsutbildning.

Lagerhållning

Stockholm Exergi har ca. 16 500st mätplatser i Stockholmsområdet.

Lagerhållningen innefattar lagerhantering av mät- och kommunikationsutrustning samt diverse reservdelar och förbrukningsmaterial.

Utöver lagerhantering innefattar lagerhållningen distribution av material till Stockholm Exergis kunder, utlämning av material till entreprenörer samt att skicka och ta emot mätare till leverantörer.r

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-05-06)

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2021-04-19

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

UH-2021-88