Stockholms stads upphandlingar E03 Finplanering av kv. 4-7, projekt Persikan

E03 Finplanering av kv. 4-7, projekt Persikan

Stockholms stad, Stockholm

Exploateringskontoret har behov av en entreprenör för finplanering inom delar av projekt Persikan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-10)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-04-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

E2021-01141