Stockholms läns landstings upphandlingar Konsultuppdrag inom tandreglering

Konsultuppdrag inom tandreglering

Stockholms läns landsting, Stockholm

Tjänsten konsultuppdrag inom tandreglering utförs av tandläkare med specialistkompetens i ortodonti (tandreglering). Uppdraget avser i huvudsak att välja ut de barn och ungdomar som har störst behov av tandreglering i enlighet med Socialstyrelsens behandlingsbehovsindex. I konsultuppdraget ingår också att avgöra vilka patienter som behöver interceptiv tandreglering samt att ge handledning åt allmäntandläkare, dels vid urvalstillfället, men även inför interceptiv tandreglering.

Sista anbudsdag
6 dagar kvar

(2019-10-25)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-09-29

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2019-0185