Stockholms läns landsstings upphandlingar Ersättningsetablering Allmänmedicin

Ersättningsetablering Allmänmedicin

Stockholms läns landsting, Stockholm

Håkan Emilsson har i anmälan om ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning anmält att han önskar överlåta sin verksamhet inom specialiteten allmänmedicin. Därför publiceras denna ansökningsinbjudan avseende överlåtelse av mottagningsverksamheten och möjlighet att tilldelas samverkansavtal med Region Stockholm.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2020-01-13)

Förfarande

Ersättningsetablering

Publicerad

2019-11-19

Dokumenttyp

Meddelande om ersättningsetablering

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 2019-1138