Stockholm Globe Arena Fastigheter AB Upphandling av konsulter inom strategiskt affärsstöd

Upphandling av konsulter inom strategiskt affärsstöd

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, STOCKHOLM-GLOBEN

Härmed inbjuder Stockholm Globe Arena Fastigheter AB leverantörer att inkomma med

anbudsansökan på upphandling av konsulter inom strategiskt affärsstöd enligt de förutsättningar som

anges i detta upphandlingsdokument jämte bilagor.

Härmed inbjuder Stockholm Globe Arena Fastigheter AB leverantörer att inkomma med

anbudsansökan på upphandling av konsulter inom strategiskt affärsstöd enligt de förutsättningar som

anges i detta upphandlingsdokument jämte bilagor. Se vidare upphandlingsdokumenten

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2019-11-20)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2019-10-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2019-047