Stockholm Globe Arena Fastigheter AB Lokalvårds- och renhållningstjänster samt klottersanering åt SGAF

Lokalvårds- och renhållningstjänster samt klottersanering åt SGAF

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, STOCKHOLM-GLOBEN

Härmed inbjuder Stockholm Globe Arena Fastigheter AB leverantörer att inkomma med

anbudsansökan på upphandling av Lokalvårds- och renhållningstjänster samt klottersanering

(tjänsterna) enligt de förutsättningar som anges i detta upphandlingsdokument jämte bilagor.

SGAF inbjuder till att ansöka om att få lämna anbud i upphandling av lokalvårds- och

renhållningstjänster samt klottersanering av SGAF:s administrativa lokaler, delar av fastigheter vid

specifika tidpunkter samt närliggande ytor. Tjänsterna omfattar:

Lokalvård/Städning

Dagligstädning (Lokalvård) av SGAF:s adminstrativa lokaler om ca 230 m²

Löpande periodisk städning (golvvård, fönsterputsning och storstädning av de administrativa

lokalerna)

Städning efter mindre byggentreprenader som utförts i SGAF:s fastigheter

Städning utomhus under pågående verksamhet, vid t.ex evenemang, vid Tolv Stockholm

(byggnaden under Tele2 Arena)

Renhållningstjänster i aktuell upphandling omfattar:

Utförande av klottersanering på SGAF:s fastigheter vid behov samt daglig rondering.

Utomhusstädning, tvätt av trottoarer, entréer och pelare vid Arenavägen och Arenaslingan samt att

under sommarhalvåret klippa gräset på en yta av cirka 50 m²

Organisationen som lämnar anbud ska utföra samtliga ovan tjänster. Ytor kan komma att utgå och

tillkomma i samband med eventuell förändring av SGAF:s fastighetsbestånd eller

verksamhetsförändring.

Delat anbud i steg två accepteras ej.

I steg två är det ett obligatoriskt krav på att besöka objekten för att kontrollera förutsättningarna och för att kunna lämna priser.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2020-01-17)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2019-12-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2019/066