Stockholm Globe Arena Fastigheter AB Fönsterputs av Stockholm Globe Arena Fastigheter

Fönsterputs av Stockholm Globe Arena Fastigheter

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, STOCKHOLM-GLOBEN

Uppdraget i korthet består av fönsterputsning av:

Tele2 Arena: Samtliga utvändiga glasytor inkl. glasytor i dörrar på plan 4, 5 och 6 i Tele2 Arena. Vidare

ingår ramen (dvs. den list av metall) som ligger an mot den berörda glasytan på plan 4 i uppdraget.

Notera att invändiga glasytor alltså inte ingår i detta uppdrag. Ytorna måste putsas av höghöjdsarbetare

i klättersele. Vissa av ytorna nås med skylift och resterande är i marknivå

Tolv Stockholm: Fönsterputs under Tele2Arena, markplan. För vissa av ytorna krävs skylift.

Ericsson Globe: Samtliga utvändiga glasytor. Vissa av ytorna nås med skylift och för andra glasrutor

krävs höghöjdsarbetare i klättersele.

Hovet: Samtliga utvändiga glasytor. Vissa av ytorna är cirka 2 meter över marknivå.

Annexet: Samtliga utvändiga glasytor. Vissa av ytorna nås via skylift.

Se bilaga bilder. Observera att det är krav på att visning. Se punkt 3.2.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-23)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-11-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2019/064