Statistiska Centralbyrån SCB Request for information - Intervjuartjänster

Request for information - Intervjuartjänster

STATISTISKA CENTRALBYRÅN, Örebro

Statistiska centralbyrån (SCB) avser att upphandla ramavtal för utförande av intervjuartjänster inom området telefonintervjuer.

Genom denna request for information (RFI) vill Statistiska centralbyrån få information från företag inför kommande upphandling. Det är frivilligt för leverantörer att svara på denna RFI och ett svar är

inte en förutsättning för att lämna anbud i kommande upphandling.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-03-31)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-03-17

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

A2022-1121