Statens Maritima Museer Utförandeentreprenad Ombyggnad Båthall 2

Utförandeentreprenad Ombyggnad Båthall 2

Statens maritima och transporthistoriska museer, STOCKHOLM

Statens maritima museer avser upphandla ombyggnad av en båthall på Djurgården i Stockholm för att anpassa den till en ny verksamhet. I byggnaden planerar myndigheten för ett nytt marinarkeologiskt museum. Rivning av tidigare installationer och väggar har genomförts i en tidigare entreprenad.

För tillgång till sekretessbelagt material i förfrågningsunderlaget (lås och larm) ska sekretessförbindelse fyllas i och returneras innan anbudsgivare ges tillgång till materialet.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-04-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-02-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2.4-2018-1502