Statens Maritima Museer Handdukar till museibutiker

Handdukar till museibutiker

Statens maritima och transporthistoriska museer, STOCKHOLM

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) har för avsikt att upphandla ramavtal för handdukar och badhanddukar till myndighetens museibutiker för försäljning.

Avtalsområden

SMTM avser att teckna ramavtal för köp av handdukar till myndighetens museibutiker vid Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm, Marinmuseum i Karlskrona samt Järnvägsmuseet i Gävle. Upphandlingen är uppdelad tre olika produkt- och avtalsområden (AO):

A. Kökshanddukar i bomull med vävd bård:

B. Kökshanddukar i halvlinne med fototryck

C. Frottéhanddukar med brodyr

Ramavtalets ikraftträdande och giltighetstid

Avtalet gäller från att det undertecknats av båda parter och tjugofyra (24) månader framåt och upphör efter aktuell period att gälla utan föregående uppsägning. Avtalet kan dock efter skriftlig överenskommelse förlängas i ytterligare högst tjugofyra (24) månader, varefter det upphör att gälla utan föregående uppsägning.

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) har för avsikt att upphandla ramavtal för handdukar och badhandukar till myndighetens museibutiker för försäljning.

Presentation av upphandlande myndighet

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) bevarar, utvecklar och ökar kunskapen om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. SMTM driver Järnvägsmuseet i Gävle, Marinmuseum i Karlskrona samt Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm. Verksamheten ska vidga människors världsbild och vara en angelägenhet för alla i samhället.

SMTM är en statlig myndighet. Myndighetens museer har cirka två miljoner besökare årligen, sysselsätter 230 personer och omsätter cirka 370 Mkr. Organisationen är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och bedriver ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete med avsikten att minska vår påverkan gällande energiförbrukning, resor och transporter, drift och underhåll. Miljö- och hållbarhetskrav ställs därför vid köp av varor och tjänster.

Mer information om Statens maritima och transporthistoriska museer, se www.maritima.se/

Avtalsområden

SMTM avser att teckna ramavtal för köp av handdukar till myndighetens museibutiker vid Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm, Marinmuseum i Karlskrona samt Järnvägsmuseet i Gävle. Målsättningen är att erbjuda textilier av hög kvalitet. Produkterna är tänkta att fungera som present och/eller påminna besökaren om museibesöket.Upphandlingen är uppdelad tre olika produkt- och avtalsområden (AO):

A. Kökshanddukar i bomull med vävd bård:

"Klassisk kökshandduk" i bomull med vävda bårder i färgerna grå-vit, blå-vit, röd-vit och grön-vit.

Storlek 50 x 70 cm.

100% bomull.

Vikt: lägst 200 gram/kvadratmeter.

B. Kökshanddukar i halvlinne med fototryck

Ofärgad kökshandduk i halvlinne med 1-färgs- respektive 4-färgstryck

Storlek 50 x 70 cm.

Vikt: Lägst 200 gram/kvadratmeter.

C. Frottéhanddukar med brodyr

Handduk samt badhandduk i frotté i varierande färger med en- eller flerfärgad brodyr.

Storlek 30 x 50 cm.

Storlek 70 x 140 cm.

100% bomull.

Vikt: Lägst 400 gram/kvadratmeter.

Brodyr: Minst 6000 stygn.

Ramavtalets ikraftträdande och giltighetstid

Avtalet gäller från att det undertecknats av båda parter och tjugofyra (24) månader framåt och upphör efter aktuell period att gälla utan föregående uppsägning. Avtalet kan dock efter skriftlig överenskommelse förlängas i ytterligare högst tjugofyra (24) månader, varefter det upphör att gälla utan föregående uppsägning.

SMTM avser att teckna ramavtal med leverantör/leverantörer som löper 2 år med möjlighet till förlängning ytterligare 2 år (2 + 2).

Planerad avtalsstart 2019-04-23.

Upphandlingsförfarande

Upphandling sker genom öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Detta innebär bland annat att alla intresserade får lämna anbud och att anbud ska lämnas skriftligen. Förfarandet medger inte rätt till förhandling. Anbudsgivaren ska därför lämna anbud som uppfyller samtliga krav i förfrågningsunderlaget.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-04-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-02-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Gävleborgs län, Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2.4-2019-329