Statens Maritima Museer Handdukar till museibutiker

Handdukar till museibutiker

Statens maritima och transporthistoriska museer, STOCKHOLM

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) har för avsikt att upphandla handdukar till myndighetens museibutiker vid Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm, Marinmuseum i Karlskrona samt Järnvägsmuseet i Gävle.

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) har för avsikt att upphandla ramavtal för handdukar och badhandukar till myndighetens museibutiker för försäljning.

Presentation av upphandlande myndighet

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) bevarar, utvecklar och ökar kunskapen om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. SMTM driver Järnvägsmuseet i Gävle, Marinmuseum i Karlskrona samt Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm. Verksamheten ska vidga människors världsbild och vara en angelägenhet för alla i samhället.

SMTM är en statlig myndighet. Myndighetens museer har cirka två miljoner besökare årligen, sysselsätter 265 personer och omsätter cirka 370 Mkr. Organisationen är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och bedriver ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete med avsikten att minska vår påverkan gällande energiförbrukning, resor och transporter, drift och underhåll. Miljö- och hållbarhetskrav ställs därför vid köp av varor och tjänster.

Mer information om Statens maritima och transporthistoriska museer, se www.maritima.se/

Avtalsområden

SMTM avser att teckna ramavtal för köp av handdukar till myndighetens museibutiker vid Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm, Marinmuseum i Karlskrona samt Järnvägsmuseet i Gävle. Målsättningen är att erbjuda textilier av hög kvalitet. Produkterna är tänkta att fungera som present och/eller påminna besökaren om museibesöket.Upphandlingen är uppdelad tre olika produkt- och avtalsområden (AO):

A. Kökshanddukar i bomull med vävd bårdB. Kökshanddukar i halvlinne med fototryckC. Frottéhanddukar med brodyr

Ramavtalets ikraftträdande och giltighetstid

SMTM avser att teckna ramavtal med leverantör/leverantörer som löper tjugofyra (24) månader framåt. Vid avtalsperiodens utgång upphör Avtalet att gälla utan föregående uppsägning.

Avtal ska gälla från att det undertecknats av båda parter och tjugofyra (24) månader framåt. Vid avtalsperiodens utgång upphör Avtalet att gälla utan föregående uppsägning. SMTM äger därefter rätt, men inte skyldighet, att förlänga Avtalet på oförändrade villkor under högst tjugofyra (24) månader. Sådan förlängning av Avtalet får ske vid högst två (2) tillfällen med tolv (12) månader i taget dock alltid som längst sammanlagt tjugofyra (24) månader.

Avser SMTM att förlänga Avtalet ska SMTM skriftligen meddela detta enligt punkt 1.40 till Leverantören senast en (1) månad före avtalet upphör att gälla.

Planerad avtalsstart 2019-05-21.

Upphandlingsförfarande

Upphandling sker genom öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Detta innebär bland annat att alla intresserade får lämna anbud och att anbud ska lämnas skriftligen. Förfarandet medger inte rätt till förhandling. Anbudsgivaren ska därför lämna anbud som uppfyller samtliga krav i förfrågningsunderlaget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-04-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-03-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Gävleborgs län, Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2.4-2019-427