Statens Maritima Museer Frivillig förhandsinsyn - Fartyget Sankt Erik

Frivillig förhandsinsyn - Fartyget Sankt Erik

Statens maritima och transporthistoriska museer, STOCKHOLM

Annonsen avser en ”frivillig förhandsinsyn” gällande tecknade av avtal om varvstjänster till fartyget Sankt Erik enligt ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, då konkurrens av aktuell upphandling inte kan uppnås på grund av tekniska skäl enligt LOU 6 kap. 14§ punkt 2.

Upphandlande myndighet samt upphandlingens omständigheter beskrivs i annonsens bifogade dokument ”meddelande om frivillig förhandsinsyn”.

I samband med annonsens publicering ska en tio (10) dagars-avtalsspärr påbörjas.

Avtal kommer endast tecknas såtillvida upphandlingen ej blir föremål för en överprövning hos förvaltningsrätten, och således kan avtal tecknas tidigast tio dagar efter publiceringsdatumet av denna annons.

Annonsen avser en ”frivillig förhandsinsyn” gällande tecknade av avtal om varvstjänster till fartyget Sankt Erik enligt ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, då konkurrens av aktuell upphandling inte kan uppnås på grund av tekniska skäl enligt LOU 6 kap. 14§ punkt 2.

Upphandlande myndighet samt upphandlingens omständigheter beskrivs i annonsens bifogade dokument ”meddelande om frivillig förhandsinsyn”.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2019-10-31

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

2.4-2019-1704