Verktyg för nyhetsbrev

Kammarkollegiet, egen verksamhet, STOCKHOLM

Verktyg för nyhetsbrev som kommer användas av Kammarkollegiets kommunikationsfunktion.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-06)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-10-23

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2.7.2-8695-2019