Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Värderings- och Förhandlingstjänster

Värderings- och Förhandlingstjänster

NATURVÅRDSVERKET, STOCKHOLM

Upphandlingen omfattar Värderings- och Förhandlingstjänster m.m. i samband med skydd av värdefull natur. Naturvårdsverket och Sveriges 21 länsstyrelser är avropsberättigade. Även Kammarkollegiet är avropsberättigade avseende Värderingstjänster.

Avtalstid

Preliminär avtalsstart är 2020-11-01. Avtalstiden är två (2) år med möjlighet till en eller flera förlängningar med totalt upp till tjugofyra (24) månader. Maximal Avtalstid är fyra (4) år.

Värderingstjänster i Uppdragsområde 1 VT "Norra Norrland"

Värderingstjänster i Uppdragsområde 2 VT "Södra Norrland"

Värderingstjänster i Uppdragsområde 3 "Västra Svealand"

Värderingstjänster i Uppdragsområde 4 "Östra Svealand och Gotland"

Värderingstjänster i Uppdragsområde 5 "Norra Götaland"

Värderingstjänster i Uppdragsområde 6 "Södra Götaland"

Förhandlingstjänster i Uppdragsområde 1 "Norra Norrland"

Förhandlingstjänster i Uppdragsområde 2 "Södra Norrland"

Förhandlingstjänster i Uppdragsområde 3 "Västra Svealand"

Förhandlingstjänster i Uppdragsområde 4 "Östra Svealand och Gotland"

Förhandlingstjänster i Uppdragsområde 5 "Norra Götaland"

Förhandlingstjänster i Uppdragsområde 6 "Södra Götaland"

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-07-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-06-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborgs län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

NV-04958-19