Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling av upphandlingskonsulter

Upphandling av upphandlingskonsulter

Kammarkollegiet, egen verksamhet, STOCKHOLM

Upphandlingskonsulter till Statens inköpscentral och Kammarkollegiet.

Upphandlingskonsulter till SIC och Kammarkollegiet.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-06-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-04-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län, Värmlands län

Diarie-/referensnummer

2.7.5-10516-18