Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling av ramavtal för kommunikationsbyrå

Upphandling av ramavtal för kommunikationsbyrå

Kammarkollegiet, egen verksamhet, Stockholm

Kammarkollegiet har för avsikt att teckna ramavtal med en kommunikationsbyrå genom ett öppet, påskyndat förfarande. En tidigare öppen upphandling har avbrutits därför att en enda leverantör kvarstod efter kvalificeringen.

Kammarkollegiets behov

Kammarkollegiet upphandlar genom ett öppet förfarande en kommunikationsbyrå. Vi söker en byrå:

- Som kan bli en nära partner i vårt kreativa, digitala och kundorienterade kommunikationsarbete. - Med ett genuint intresse för samhällsfrågor och förståelse för de förutsättningar vi har som myndighet.- Som kan leverera med kvalitet och alltid kostnadseffektivt, i vissa fall snabbt och ibland i dialog med ovana beställare i såväl små som stora uppdrag.

Kammarkollegiet har för avsikt att teckna ramavtal med en leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-04)

Förfarande

Öppet påskyndat förfarande

Publicerad

2022-01-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2.7.5-895-2022