Upphandling av Litteratur

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Upphandling av svensk, utländsk och juridisk tryckt litteratur.

Upphandlingen är indelad i nedanstående fem (5) anbudsområden. Anbud kan lämnas på en eller flera delar.

A. Svensk litteratur exkl. juridisk litteratur, med utrustning

B. Utländsk litteratur exkl. juridisk litteratur, med utrustning

C. Juridisk litteratur, utan utrustning

D. Svensk litteratur exkl. juridisk litteratur, utan utrustning

E. Utländsk litteratur exkl. juridisk litteratur, utan utrustning

För anbudsområde A och B ovan (svensk respektive utländsk litteratur med utrustning) gäller särskilt kontraktsvillkor vad gäller miljökrav på plastsammansättning för utrustning, se upphandlingsunderlag.

Kammarkollegiet kommer att anta tre (3) ramavtalsleverantörer per anbudsområde under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Ramavtalet upphandlas av en statlig inköpscentral.

Svensk litteratur exkl. juridisk litteratur med utrustning

Se upphandlingsdokument.

Utländsk litteratur exkl. juridisk litteratur med utrustning

Se upphandlingdokument.

Juridisk litteratur utan utrustning

Se upphandlingsdokument.

Svensk litteratur exkl. juridisk litteratur utan utrustning

Se upphandlingsdokument.

Utländsk litteratur exkl. juridisk litteratur utan utrustning

Se upphandlingsdokument.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-01-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

dnr 23.3-2454-20