Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling av koncessionsavtal för varuautomater

Upphandling av koncessionsavtal för varuautomater

Kammarkollegiet, egen verksamhet, Stockholm

Kammarkollegiet, egen verksamhet, har för avsikt att teckna koncessionsavtal med en (1) leverantör av varuautomater, med tillhörande full service.

Inbjudan

Ni inbjuds härmed att lämna anbud på upphandling av varuautomater till Kammarkollegiet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-05)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-04-14

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län, Värmlands län

Diarie-/referensnummer

2.7.2-3059-2022