Tryckeritjänster

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Upphandling av statligt ramavtal avseende tryckeritjänster.

Upphandling av statligt ramavtal avseende tryckeritjänster.

Följande obligatoriska varor och tjänster omfattas av ramavtalet:

Visitkort

Kollegieblock

Brevpapper

Säkerhetskuvert

Korrespondenskort med kuvert

Pappersmappar

Kuvert

Övrigt kontorstryck

Böcker (mjuk- och hårdband)

Broschyrer och magasin

Foldrar

"Statligt tryck"

Roll-ups

Affischer

Informationsblad

Informations-, display- och presentationsmaterial

Rapporter

Kataloger

Självhäftande etiketter och dekaler

Variabelt vykort

Variabeltryck (variabeldata med personifierat tryck som riktar sig direkt till den det berör)

Storformat

Expo/utställningssystem inklusive mässmonter, roll-up och vepor

Prepress: repro/prepressarbete, skanning, provtryck, bildbehandling, retusch, färghantering,

bildanpassning till tryck och andra publiceringsformer

Ateljétjänster: layout- och formgivningsarbete, bildbehandling, retusch, originalframtagning med

grafisk profil som grund (utan koppling till om tryckning sker eller ej)

Efterbehandling: bigning, skärning, falsning, bindning och häftning. Även laminering, lackning,

specialhäftning och stansning

Packning, lagerhållning och distribution: plock- och packtjänster, adressering, lagring och

distribution

Kopieringstjänster och printning (inklusive ritningskopiering och fotokopiering)

Kuvertering, adressering mm i samband med distribution till slutkunder vid produktionstillfället

Kuvertering, adressering mm i samband med distribution till slutkunder vid produktionstillfället

samt matchning inlaga-kuvert

Bläddringsbar PDF

Systemstöd/webbtjänster/Print-on-demand, till exempel:

-Mediabank med beställningsfunktion för alla typer av bilder, dokument, trycksaker och annat

lagerfört material.

-Mallproduktion (t.ex. visitkort, produktblad, annonser o.s.v).

-Digital arkivering av projekt och dokument.

Grafiska konsulttjänster t.ex. effektivisering av arbetsflöden, färghantering etc.

Digital publicering.

Cross Media.

E-handel.

Följande icke-obligatoriska Varor och Tjänster omfattas också av ramavtalet:

Övriga trycksaker, tryckeritjänster och andra Tjänster med anknytning till trycksaker,

prepressarbete, tryckproduktion och efterbehandling.

Beräkning av trycksakers miljöpåverkan, observera dock att Ramavtalsleverantören senast ett (1)

år från att Ramavtalet träder i kraft ska kunna beräkna koldioxidutsläpp för tryckeriet och

trycksaker som produceras i tryckeriet enligt avsnitt Beräkning av koldioxidutsläpp.

Tryck av kartor.

Foliering.

Tryck på skyltar.

Produktion av pärmar.

Bränning av data till CD/DvD/USB-minne.

Tidning- och tabloidtryck.

System för pärmproduktion.

Säkerhetstryck:

Produktion av sekretessbelagt material vilket bland annat innefattar att det ska finnas

processer och verktyg för säker överföring av digitalt material samt rutiner som förhindrar

otillåten spridning av information under den tid som Leverantören utför arbetet.

Trycktekniker ska användas som tillför specifika egenskaper till Vara som gör den svårare att

förfalska.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-12-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-6834-19