Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tjänster för utskick av brev för inkasso

Tjänster för utskick av brev för inkasso

Kammarkollegiet, egen verksamhet, Stockholm

Tjänster för brev och utskick för inkasso

Behov

Rättsavdelningen använder systemet Aptic ARC Collect vid fordringsbevakning.Aptic omvandlar de kravbrev Kammarkollegiet tar fram till en fil. Den tjänst som är föremål för denna upphandling ska ta emot filen och sedan skriva ut, kuvertera, frankera och skicka ut kravbreven (sk. e-brev) till aktuella mottagare som finns både inom Sverige och utomlands.

Kammarkollegiet har för avsikt att teckna avtal med en (1) leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

6207-2021