Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tjänster för omställnings- och kompetensstöd 2022

Tjänster för omställnings- och kompetensstöd 2022

Kammarkollegiet, egen verksamhet, Stockholm

Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att inrätta ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd till arbetstagare utan kollektivavtal. Med anledning av detta genomför Kammarkollegiet en upphandling av nedanstående tjänster:

1. Rådgivning till uppsagda.

2. Vägledning till anställda.

3. Förstärkt stöd till uppsagda med ohälsa.

4. Yttrande till CSN gällande omställningsstudiestöd för anställda, uppsagda och egenföretagare.

Upphandlingen kommer resultera i ett Ramavtal för den Offentliga omställningsorganisationen vid Kommarkollegiet.

Anbudsområde Nord

Se avsnitt II.1.4.

Anbudsområde Mitt

Se avsnitt II.1.4.

Anbudsområde Stockholm

Se avsnitt II.1.4.

Anbudsområde Öst

Se avsnitt II.1.4.

Anbudsområde Väst

Se avsnitt II.1.4.

Anbudsområde Syd

Se avsnitt II.1.4.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-07-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborgs län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län, Sverige

Diarie-/referensnummer

2.7.5-6185-2022