Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tekniska konsulttjänster för Aptic ARC Collect och juridiska tjänster avseende hantering av fordringar

Tekniska konsulttjänster för Aptic ARC Collect och juridiska tjänster avseende hantering av fordringar

Kammarkollegiet, egen verksamhet, STOCKHOLM

Upphandlingsföremålet

Upphandlingen avser upphandling av en konsult som ska utföra tekniska tjänster i Aptic ARC Collect och även bistå med juridiska tjänster, bl.a. i rådgivning avseende hantering av fordringar. Vidare ska konsulten tillhandahålla utbildning och undervisning avseende Aptic ARC Collect till Kammarkollegiets systemförvaltare.

Tekniska konsulttjänster för Aptic ARC Collect

och juridiska tjänster avseende hantering av

fordringar.

Upphandlingsföremålet

Upphandlingen avser upphandling av en konsult som ska utföra tekniska tjänster i Aptic ARC Collect och även bistå med juridiska tjänster, bl.a. i rådgivning avseende hantering av fordringar. Vidare ska konsulten tillhandahålla utbildning och undervisning avseende Aptic ARC Collect till Kammarkollegiets systemförvaltare.

Konsulten ska bl.a. utföra följande arbetsuppgifter:

- Övervakning av Aptic ARC Collect för den löpande verksamheten,

- Justeringar och förbättringar i systemet avseende brev, åtgärdsflöden och schemalagda jobb,

- Rättningar och mindre buggfix avseende funktionalitet som inte är standard i systemet,

- Juridisk rådgivning avseende inkassohantering i allmänhet och hantering av fordringar i synnerhet,

- Rådgivning avseende Aptic ARC Collect,

- Utveckling av ny funktionalitet för att förbättra handläggningen av inkassoärenden,

- Tillhandahålla utbildningar i syfte att möjliggöra för Kammarkollegiet att på sikt själva överta övervakningen/driften av Aptic ARC Collect.

Tjänsterna kommer till större delen att utföras på distans men kommer även vid behov att utföras på Kammarkollegiets lokaler på Birger Jarlsgatan 16 Stockholm eller i våra nya lokaler på Slottsbacken i Gamla stan (tidigast från 1 november 2020).

Alla frågor om förfrågningsunderlaget ställs till och besvaras av Kammarkollegiet via Tendsign. Frågor besvaras och förmedlas till samtliga anbudshämtare via TendSign, alla frågor och svar som publiceras är avidentifierade.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-05-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2.7.5-4248-20