Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Stora konferenser och möten, kompletterande upphandling 2020

Stora konferenser och möten, kompletterande upphandling 2020

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Stora konferenser och möten, kompletterande upphandling 2020 i kategorin Konferenser och möten.

Denna upphandling avser Stora Konferenser och möten från och med 151 deltagare (23.3-4748-20)

Kommuner/kommundelar utgör geografiska anbudsområden i Sverige, enligt avsnitt 1.4.7 Antal Ramavtalsleverantörer per kommun/kommundel. I bilaga Kartor framgår de kommuner som är indelade i kommundelar.

Sista dag för anbudsinlämning är 2020-09-24 23:59

Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Stora konferenser och möten, kompletterande upphandling 2020 i kategorin Konferenser och möten.

Under 2019 genomförde Statens inköpscentral ramavtalsupphandlingar i ramavtalsområdet Konferenser och möten. Ramavtalsområdet upphandlades i åtta (8) separata upphandlingar och respektive upphandling var uppdelad i anbudsområden i form av geografiska zoner (kommuner/kommundelar).

I fem (5) av dessa upphandlingar, i ett antal anbudsområden (kommuner/kommundelar), inkom det inga, eller acceptabla anbud. Syftet med dessa kompletterande upphandlingar är således att göra ett nytt försök att upphandla leverantörer inom dessa anbudsområden (kommuner/kommundelar) i respektive upphandling, för att täcka behovet av konferenser och möten geografiskt.

Dessa kompletterande upphandlingar består av 5 (fem) separata upphandlingar fördelat på kategorierna:

- Stora konferenser och möten från och med 151 deltagare (kompletterande upphandling) 2020 (23.3-4748-20)

- Helpension Plus Små konferenser och möten upp till och med 150 deltagare (kompletterande upphandling) 2020 (23.3-4744-20)- Helpension Bas Små konferenser och möten upp till och med 150 deltagare (kompletterande upphandling) 2020 (23.3-1528-20)- Dagkonferens Plus Små Konferenser och möten upp till och med 150 deltagare (kompletterande upphandling) 2020 (23.3-4747-20)- Dagkonferens Bas Små Konferenser och möten upp till och med 150 deltagare (kompletterande upphandling) 2020 (23.3-4746-20)

Denna upphandling avser Stora Konferenser och möten från och med 151 deltagare (23.3-4748-20)

Ramavtal kommer att kunna användas för avrop av alla myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Kommuner/kommundelar utgör geografiska anbudsområden i Sverige, enligt avsnitt 1.4.7 Antal Ramavtalsleverantörer per kommun/kommundel.

Ett antal kommuner har delats in i kommundelar och kommun övrig för att tillgodose avropande myndigheters behov av att välja en kommun/kommundel som ligger nära resmålet. I bilaga Kartor framgår de kommuner som är indelade i kommundelar

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet och löper därefter som längst till och med 2021-12-31 från och med att ramavtalet trätt i kraft.

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets språk.

Sista dag för anbudsinlämning är 2020-09-24 23:59

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under fjärde (4:e) kvartalet 2020.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-08-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-4748-20