Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Stora konferenser och möten 2022 från och med 151 deltagare

Stora konferenser och möten 2022 från och med 151 deltagare

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet välkomnar leverantörer att lämna anbud i upphandlingen av Stora Konferenser och möten 2022, från och med 151 deltagare.

Tilldelning av Kontrakt sker genom en andra konkurrensutsättning.

Utöver denna upphandling annonseras ytterligare fyra upphandlingar parallellt avseende Konferenser och möten:

Små konferenser och möten 2022 Helpension antal deltagare 5-60 (dnr 23.3-1644-2023)

Små konferenser och möten 2022 Helpension antal deltagare 61-150 (dnr 23.3-1645-2023)

Små konferenser och möten 2022 Dagkonferens antal deltagare 5-60 (dnr 23.3-1647-2023)

Små konferenser och möten 2022 Dagkonferens antal deltagare 61-150 (dnr 23.3-1648-2023)

Ramavtalet kan användas för Avrop myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Se upphandlingsdokument

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-27)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-17

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Blekinge län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Hallands län, Gotlands län, Kronobergs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Kalmar län, Jönköpings län, Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, Uppsala län, Södermanlands län, Värmlands län, Örebro län, Östergötlands län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

23.3-56-2023