Städtjänster

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Denna upphandling omfattar ramavtal avseende dagligstädning, periodisk städning (städning utöver den regelmässiga städningen t.ex. storstädning), fönsterputsning, och golvvård.

Förutsatt att anskaffningen sker som en del i tjänsten att tillhandahålla dagligstädning omfattas även tvätt/hyra av entrémattor och hygienartiklar såsom exempelvis

mjukpapper, tvål, handsprit, och diskmedel.

Upphandlingen avser städtjänster inom Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län.

Anbudsgivaren kan välja att lämna anbud på ett eller flera av anbudsområdena.

Kammarkollegiet kommer att anta 5 ramavtalsleverantörer för respektive geografiskt anbudsområde, det vill säga maximalt 15 ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-5228-20