Specialsnickerier

Kammarkollegiet, egen verksamhet, STOCKHOLM

Inbjudan

Kammarkollegiet bjuder härmed in leverantörer att lämna anbud i upphandlingen avseende Specialsnickerier med dnr. 2.7.5-4688-20

Innehållsförteckning

1. Inbjudan2. Administrativa krav3. Krav på tjänsten 4. Anbudspris5. Utvärdering6. Avtalsvillkor

Bilagor:Sanningsförsäkran och antidiskrimineringUtkast personuppgiftsbiträdesavtal Ritningar

Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen delas upp i tre (3) olika anbudsområden enligt följande:

- Anbudsområde 1: Bibliotekshyllor samt inklädnad fancoil i tyst rum

- Anbudsområde 2: Receptionsdisk

- Anbudsområde 3: Nya skivor till befintliga bordsben

Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på en (1) eller flera delar av upphandlingen.

Avtalstid

Avtalet löper från datum för avtalstecknande till och med 2021-01-31.

Plats för uppdragets genomförande

Plats för uppdragets genomförande är Slottsbacken 6, Stockholm.

Förutsättningar för upphandlingens genomförande

Kammarkollegiet kan komma att avbryta upphandlingen om inget av anbuden uppfyller de krav som ställts i upphandlingsdokumentet eller om inget anbud ryms inom de ekonomiska ramarna eller om annan saklig grund för avbrytande föreligger.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs genom förenklat förfarande enligt 19 kap. 5§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Förhandling

Då upphandlingen genomförs som ett förenklat förfarande har myndigheten möjlighet att förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-05-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2.7.5-4688-20