Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Säkerhetssystem och Konsulter för säkerhetssystem 2019

Säkerhetssystem och Konsulter för säkerhetssystem 2019

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Säkerhetssystem och Konsulter för Säkerhetssystem. Upphandlingen är indelad i följande två anbudsområden: Delområdet Säkerhetssystem samt delområdet Konsulter för säkerhetssystem.

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på kommande ramavtalsområde till ca 150 miljoner SEK per år. Uppskattningen grundas på statistik från nuvarande ramavtal inom området samt vad som framkommit i förstudien samt att även kommuner och regioner kommer att kunna avropa ifrån detta ramavtal, något de inte varit berättigade att göra innan.

Kammarkollegiet kommer att anta ramavtalsleverantörer, under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav, enligt följande:

Säkerhetssystem: 7 st

Konsulter för Säkerhetssystem: 4 st

Sista anbudsdag är 2019-05-09.

Upphandlingen är indelad i följande två anbudsområden:

Säkerhetssystem

Säkerhetssystem avser säkerhetstekniska installationer, vissa närliggande tjänster samt leverans av säkerhetsteknisk materiel och utrustning.

Detta omfattar:

- Inbrottslarm

- Överfallslarm

- Passerkontrollsystem inklusive kodbärare och porttelefon

- CCTV (kamerateknik för övervakning)

- Brandlarmssystem

- Service och underhåll

Dessutom finns det optioner på andra varor och tjänster som kan komma att ställas vid avropen och som kommer att premieras i anbudsutvärderingen ifall de erbjuds (se Tekniska krav - Kravspecifikation). Dessa är:

- Öppna säkerhetssystem för Inbrottslarm

- Öppna säkerhetssystem för Passersystem

- Öppna säkerhetssystem för CCTV

- Integrerade systemlösningar inklusive överordnat system

- Elektromekaniska lås och låssystem

- Mekaniska lås

- Inpasseringsspärrar/entrégrindar

- Mekaniskt inbrottsskydd

- Säkerhetssystem för hängning och larmande av flyttbara objekt, t.ex. konst.

- Fjärrtjänster A (Support, administration och driftövervakning av säkerhetssystem)

- Fjärrtjänster B (säkerhetstjänster genom kamerateknik och operatörer)

Konsulter för Säkerhetssystem

Konsulter avser konsultation gällande säkerhetsarbete och säkerhetstekniska installationer.

Anbudsområdet omfattar Projekteringstjänst, Besiktningstjänst samt Riskanalys.

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på kommande ramavtalsområde till ca 150 miljoner SEK per år. Uppskattningen grundas på statistik från nuvarande ramavtal inom området samt vad som framkommit i förstudien samt att även kommuner och regioner kommer att kunna avropa ifrån detta ramavtal, något de inte varit berättigade att göra innan.

Kammarkollegiet kommer att anta ramavtalsleverantörer, under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav, enligt följande:

Säkerhetssystem: 7 st

Konsulter för Säkerhetssystem: 4 st

Kontrakt tilldelas med Turordning eller Förnyad konkurrensutsättning.

Sista anbudsdag är 2019-05-09.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-03-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-10597-18