Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet RFI - Brev- och massutskickstjänster för inkasso

RFI - Brev- och massutskickstjänster för inkasso

Kammarkollegiet, egen verksamhet, Stockholm

RFI - Brev- och massutskickstjänster för inkasso

RFI avseende brev- och massutskickstjänster för inkasso

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-06-21)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-06-05

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

6207-2021