Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet RFI - Bemnanningstjänster 2019

RFI - Bemnanningstjänster 2019

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Syftet med denna förfrågan är att ge Statens inköpscentral information i förberedelserna med att skapa ett tydligt, transparent och proportionerligt upphandlingsdokument genom att tillvarata branschens erfarenheter, kunskaper samt få bättre kännedom, dels om marknadens mognad och möjligheter att utveckla nya lösningar.

RFI för bemanningstjänster.

(Förhandsannons)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2020-06-18

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

20/41