Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Ramavtal för informationsinsamling

Ramavtal för informationsinsamling

Kammarkollegiet, egen verksamhet, STOCKHOLM

Ramavtal för Kammarkollegiets behov av olika utskick och informationsinsamling.

Upphandlingen delas upp i två (2) olika anbudsområden enligt följande

- Anbudsområde 1 Enkätverktyg

- Anbudsområde 2 Kund-/marknadsundersökning

Anbudsgivarna kan välja att lämna anbud på en (1) eller flera delar av upphandlingen.

Mål och syfte med upphandlingen

Syftet med upphandlingen är att utveckla Kammarkollegiets verksamheter och syftar till att öka vår kunskap om och lyhördhet kring hur våra prestationer upplevs som ett led i vårt löpande kvalitetsarbete och myndighetens digitalisering.

Ramavtal för Kammarkollegiets behov av olika utskick och informationsinsamling.

Upphandlingen av ramavtalet är uppdelat i två olika anbudsområden:

- Enkätverktyg

- Kund-/marknadsundersökningar

Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen delas upp i två (2) olika anbudsområden enligt följande

- Anbudsområde 1 Enkätverktyg- Anbudsområde 2 Kund-/marknadsundersökning

Anbudsgivarna kan välja att lämna anbud på en (1) eller flera delar av upphandlingen.

Mål och syfte med upphandlingen

Anbudsområde 1Kammarkollegiet är i behov av att teckna avtal med en (1) leverantör för ett enkätverktyg. Verktyget fungerar som ett stöd för bland annat Statens Inköpscentral för att genomföra undersökningar. Verktyget ska vara utformat så att handläggarna själva genomför undersökningen och analyserar resultatet utifrån rapporter i systemet. Till skillnad från anbudsområde 2 genomför Kammarkollegiet själva alla steg i undersökningen, från framtagande av frågor och respondenter till analys av resultat.

Anbudsområde 2Kammarkollegiet är även i behov av att teckna ett ramavtal med två (2) leverantörer för att genomföra mer kvalificerade kund- och marknadsundersökningar. Tanken med ramavtalet är att Kammarkollegiet ska kunna erhålla kvalificerad hjälp av leverantören i alla steg i undersökningen. Avtalet kan även komma att omfatta medarbetarundersökningar i framtiden.

Syftet med upphandlingen är att utveckla Kammarkollegiets verksamheter och syftar till att öka vår kunskap om och lyhördhet kring hur våra prestationer upplevs som ett led i vårt löpande kvalitetsarbete och myndighetens digitalisering.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-12-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2.7.5-07884-19