Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Produkter och Tjänster för Identifiering och Behörighet

Produkter och Tjänster för Identifiering och Behörighet

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, STOCKHOLM

Ramavtalsupphandling av produkter och tjänster för identifiering och behörighet.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet inbjuder företag (sökande), att lämna anbudsansökan (ansökan) inom ramen för selektivt förfarande i två steg, enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS), i ramavtalsupphandlingen av Produkter och Tjänster för identifiering och behörighet.

Upphandlingen omfattar produkter och tjänster för identifiering och behörighet exempelvis kort av olika slag, e-legitimation och köp av tjänst.

Högsta antalet sökande som inbjuds att komma in med anbud: 8

Högsta antalet ramavtal som kommer tecknas: 7

Ramavtal löper under en period av 36 månader (tre år) från och med att det trätt i kraft.

Förlängning kan uppgå till högst 48 månader (fyra år).

Ramavtalets omsättning uppskattas till 300 miljoner.

Sista dag för ansökan är 7 oktober 2020.

Ramavtalsupphandlingen omfattar produkter och tjänster för identifiering och behörighet exemeplevis kort av olika slag, andra typer av bärare, e-legitimation, beställningsstation, tillbehör, tjänster kopplade till produtker med eget ägande och köp av tjänst.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2020-10-07)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2020-09-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

20/23