Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Översättning och språktjänster - övriga språk

Översättning och språktjänster - övriga språk

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Upphandlingen omfattar förmedling och genomförande av översättning till och ifrån svenska för:

Albanska, Arabiska, BKS (bosniska, kroatiska, serbiska), Bulgariska, Danska, Dari, Estniska,

Finska, Franska, Grekiska, Italienska, Kinesiska (minst en av dialekterna mandarin och kantonesiska),

Lettiska, Litauiska, Nederländska, Norska, Persiska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Ryska, Somaliska,

Spanska, Thailändska, Tigrinska, Turkiska, Tyska, Ukrainska, Ungerska.

Upphandlingen omfattar även de övriga tjänster som nämns i avsnitt Övriga tjänster.

Upphandlingen omfattar förmedling och genomförande av översättning till och ifrån svenska för nedan angivna språk.

Albanska

Arabiska

BKS (bosniska, kroatiska, serbiska)

Bulgariska

Danska

Dari

Estniska

Finska

Franska

Grekiska

Italienska

Kinesiska (minst en av dialekterna mandarin och kantonesiska)

Lettiska

Litauiska

Nederländska

Norska

Persiska

Polska

Portugisiska

Rumänska

Ryska

Somaliska

Spanska

Thailändska

Tigrinska

Turkiska

Tyska

Ukrainska

Ungerska

Upphandlingen omfattar även de övriga tjänster som nämns i avsnitt Övriga tjänster.

Kammarkollegiet kommer att anta fyra (4) ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Avrop från ramavtalet kommer att ske genom rangordning och förnyad konkurrensutsättning.

Ramavtalet löper under en period av 48 månader från och med att det trätt i kraft. Ramavtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning. Kammarkollegiet har en ensidig rätt att säga upp Ramavtalet efter 24 månaders löptid med minst tre (3) månaders uppsägningstid.

Sista tidpunkt för anbudsinlämning är 2022-05-16 23:59

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-65-2022