Möbler och inredning

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Upphandling av statligt ramavtal för möbler och inredning.

Upphandlingen består av tolv (12) anbudsområden. Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett, flera eller samtliga av anbudsområdena. Utvärdering sker separat för varje anbudsområde och ramavtal kommer att tilldelas per anbudsområde.

Anbudsområde A Arbetsplats och förvaring

Anbudsområde B Möten och paus

Anbudsområde C Textil inredning för fönstermiljö

Anbudsområde D Arkiv och magasin

Anbudsområde E Förvaring i plåt

Anbudsområde F Utemöbler

Anbudsområde G Arbetsplatsarmaturer

Anbudsområde H Inredningsarmaturer

Anbudsområde I Skrivtavlor och AV-inredning

Anbudsområde J Lager och verkstadsmiljö

Anbudsområde K Textila mattor

Anbudsområde L Arbetsstolar

Kammarkollegiet kommer att per anbudsområde anta minst fem (5) ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Avrop från ramavtalet sker genom särskild fördelningsnyckel eller genom förnyad konkurrensutsättning.

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på kommande ramavtalsområde för Möbler och inredning till totalt ca 744 miljoner SEK per år.

Ramavtalet beräknas träda i kraft 2019-09-16.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-03-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-8004-18