Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Mediebyråtjänster - Förmedling av annonser

Mediebyråtjänster - Förmedling av annonser

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Upphandling av Mediebyråtjänster - Förmedling av annonser.

Anbudet ska vara skrivet på svenska.

Denna upphandling omfattar Mediebyråtjänster - Förmedling av annonser.

Upphandlingen omfattar följande tjänster:

Förmedling av medieutrymme avseende digitalt, print, bio, utomhus/trafikreklam och TV.

Analys och rådgivning i enkla mediefrågor av såväl taktisk som strategisk karaktär.

Produktion av annonser såsom rekryteringsannonser och varningsannonser m.m utifrån avropsberättigad myndighets grafiska profil och önskemål i samband med köp av annonsutrymme.

Förhandling av rabatter och köp av annonsutrymme

Bokning av annonsutrymme och administration

Optimering av digital annonsering

Kontroll och kvalitetssäkring av annonser

Uppföljning

Ramavtalet omfattar inte tryckeritjänster såsom exempelvis direktreklam. Vidare omfattar inte heller ramavtalet förmedling av annons genom att kund använder annonseringsverktyg.

Omsättning

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på kommande ramavtalsområde till ca 55 miljoner SEK per år. Uppskattningen grundas på statistik från nuvarande ramavtal inom området samt vad som framkommit i förstudien.

Någon garanti avseende försäljningsvolymer eller liknande ges inte.

Antal ramavtalsleverantörer

Kammarkollegiet kommer att anta tre (3) ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Sista anbudsdag

Sista dag för anbudsinlämning är 2019-04-29 23:59

Tilldelningsbeslut och avtalsspärr

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under kvartal 2, 2019.

Efter att tilldelningsbeslut har fattats underrättas samtliga anbudsgivare via TendSign.

Ramavtal signeras med vinnande anbudsgivare tidigast efter att tiden för avtalsspärren löpt ut.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-04-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-03-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-9075-18