Medicinska rådgivare

Kammarkollegiet, egen verksamhet, Stockholm

Ramavtalet omfattar försäkringsmedicinsk rådgivning i form av läkarutlåtanden för Kammarkollegiets försäkringsavdelning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-23)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-02-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2.7.5-01322-2021