Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Managementtjänster, Utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV)

Managementtjänster, Utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV)

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, STOCKHOLM

Kammarkollegiet inbjuder företag att lämna anbudsansökan, enligt 6 kap. 3 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), i ramavtalsupphandlingen av Managementtjänster för utredning, ledning och verksamhetsstyrning. Kammarkollegiet har i uppdrag att ingå samordnade ramavtal för myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ, för mer information se avropa.se

Ansökan lämnas via upphandlingsverktyget TendSign. Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post: tendsignsupport@visma.com.

Upphandlingen avser tjänster som stöder statliga myndigheters styrning och ledning av verksamheten.

Tjänsterna ska leda till effektivisering, utveckling och höjd kvalitet i verksamheten genom förbättrad styrning. Uppdragen omfattar kvalificerade utredningar, analyser, granskningar och/eller utvärderingar som underlag för beslut samt strategisk rådgivning till ledningsgrupper i olika styrningsfrågor.

Tjänsterna kan innebära att ge stöd och rådgivning eller att ta ansvar för ett specificerat resultat, med eller utan deltagande av myndighetens personal. Uppdragen kan omfatta en eller flera myndigheter och även snabba insatser, exempelvis utifrån politiska beslut eller annan påverkan från omvärlden.

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på ramavtalet inom utredning, ledning och verksamhetsstyrning till ca 70 miljoner svenska kronor (SEK) per år.

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap 9 § LOU.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2019-06-10)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2019-05-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

Dnr 23.3-8688-18