Ljuskällor 2019

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Ljuskällor.

Kammarkollegiet kommer att anta två (2) ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Ramavtalet beräknas träda i kraft andra kvartalet 2020.

Sista dag för anbudsinlämning är 2020-03-20 23:59

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under andra kvartalet 2020.

Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Ljuskällor.

Av bilaga Avropsberättigade framgår vilka myndigheter och organisationer som under ramavtalsperioden är Avropsberättigade samt vilka organisationer som kan genomföra Avrop utöver de som är Avropsberättigade med stöd av förordning enligt ovan.

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på Ramavtalet till totalt 39 miljoner SEK exklusive moms under ramavtalsperioden inklusive förlängningsoptioner.

Någon garanti avseende försäljningsvolymer eller liknande ges inte.

Kammarkollegiet kommer att anta två (2) ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Ramavtalet beräknas träda i kraft andra kvartalet 2020.

Anbud kan inte lämnas i pappersformat, via fax eller e-post.

I de fall en anbudsgivare inkommer med flera anbud kommer Kammarkollegiet anse det senast inkomna under anbudstiden som det giltiga anbudet.

Sista dag för anbudsinlämning är 2020-03-20 23:59

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under andra kvartalet 2020.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

19/44