Livs- och Karriärsplanering

Kammarkollegiet, egen verksamhet, STOCKHOLM

Livs- och karriärprogram: Kammarkollegiet har behov av ett sammanhållet program med livs- och karriärinnehåll. Det ska utgöras av samtal mellan medarbetare och coach ev kompletterat med utförande av test.

Utökat stödtjänst: En tjänst för komplexa personalärenden, som ett komplement till företagshälsovården.

Outplacement: Kammarkollegiet har även behov av outplacementprogram där den anställde ska ha som mål att komma vidare till en ny anställning som är utformat efter hens individuella behov.

Beskrivning av uppdraget

Kammarkollegiet vill erbjuda sin personal ett Livs- och karriärprogram: Ett sammanhållet program med livs- och karriärinnehåll. Syftet med programmet är att medarbetarna ges möjlighet att reflektera över sin livs- och arbetssituation. Kammarkollegiets avsikt med programmet är att medarbetarna ska få fördjupad självkännedom, insikt om sin egen potential och utvecklingsområden.

En tjänst för komplexa personalärenden: som ett komplement till företagshälsovården. Tjänsten riktar sig till medarbetare som tappat motivation och engagemang eller vars förmågor inte matchar de krav som ställs i arbetet med anledning av tillexempel ohälsa. Syftet med tjänsten är att medarbetaren ska få en hållbar hälsoutveckling, motivation, engagemang, arbetsförmåga och självförtroende.

Outplacement: Tjänsten riktar sig till medarbetare som är i behov av omställning och har som mål att komma vidare till en ny anställning utanför Kammarkollegiet, starta eget eller börja studera.

Samtliga tjänster ska erbjudas Kammarkollegiets medarbetare i Stockholm och Karlstad. När behov av konsult i Karlstad är nödvändigt har Leverantören rätt att fakturera Kammarkollegiet för både nedlagd tid och kostnader för tåg. Kammarkollegiet kommer inte att betala eventuella hotellkostnader, det åligger Leverantören att planera tiden så att hotell inte är nödvändigt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-02)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-03-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2.7.5-2026-19