Kontorsmateriel

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Upphandling av statligt ramavtal avseende Kontorsmateriel med tillhörande tjänsterna skåpservice, avisering och inbärning.

Ramavtalet upphandlas av en statlig inköpscentral.

Upphandling av statligt ramavtal avseende Kontorsmateriel med tillhörande tjänsterna skåpservice, avisering och inbärning.

Varorna är fördelade inom nedanstående varugrupper:

1. Skrivbordsartiklar

2. Pennor

3. Block

4. Arkivering, förvaring och sortering

5. Almanackor, planering och konferensmaterial

6. Post, emballage och kuvert

7. Kontorsmaskiner och tillbehör

8. Batterier och elartiklar

9. Datortillbehör

10. Ergonomiska produkter

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på kommande ramavtal till ca 49 miljoner SEK per år.

Kammarkollegiet kommer att anta två (2) ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Ramavtalet beräknas träda i kraft i september 2019.

Ramavtalstiden är 24 månader. Eventuell förlängning kan uppgå till högst 24 månader.

Se upphandlingsdokumentet för övriga krav.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

dnr 23.3-8005-18